Schválenie projektu

Od admin_rudo

Komplexný projekt pre rozvoj klastrovej organizácie s podporou EÚ a Ministerstva hospodárstva SR sa začal plniť. Zmluva o poskytnutí NFP