Dňa 3.11.2022 na stretnutí v Bratislave sa klastrové organizácie oboznámili s ďalšími úspešnými organizáciami, ktoré prešli národným hodnotením a certifikáciou, ktorú im udelila SIEA ako certifikačný orgán hodnotenia stupňa kvality organizácie.