• seminár o problematike EMS
  • posudzovanie vplyvu na biodiverzitu