IPEEK prijal ponuku Národnej recyklačnej agentúry Slovensko (NARA-SK) zúčastniť sa ako stakeholder v projekte INTERREG DANUBE DanuP-2-Gas.