• seminár na tému „Certifikácia klastrov“
  • stretnutie pracovnej skupiny „CLUSTER FY“
  • prezentácia výročnej správy a diskusia Únie klastrov Slovenska