V rámci výzvy Systémové projekty Balíka obnovy ktorá patrí do projektu EU The Recovery and Resilience Facility bude IPEEK pripomienkovať, kam budú finančné prostriedky nasmerované v rámci vybraných regiónov. Taktiež bude navrhovať oblasti, v ktorých môžu priniesť najväčší úžitok, a budú dopĺňať a znásobovať nevyhnutné úsilie, ktoré sa vynakladá v členských štátoch v rámci troch pilierov, ako napr.:

  • Silnejší po kríze: podpora členských štátov pri procese obnovy a nápravy škôd
  • Naštartovanie hospodárstva a pomoc v oblasti súkromných investícií
  • Poučenie z krízy a riešenie strategických výziev v Európe