• seminár na tému “Certifikácia klastrov”
  • stretnutie pracovnej skupiny “CLUSTER FY”
  • prezentácia výročnej správy a diskusia Únie klastrov Slovenska