„Clusters meet Regions & 8 Kongres Klastrów Polskich“. Klaster IPEEK sa zúčastnil online stretnutia poľských klastrov kde poľskí partneri načrtli nové úlohy klastrových organizácií pri podpore európskej zelenej transformácie, digitalizácie hospodárstva a posilneniu podnikania. Stretnutie poukázalo na silnejúcu pozíciu klastrových organizácií pri prechode na zelené energie, výzvy a ďalšie možnosti pre poľské a stredoeurópske regióny.