Konferencia ECO & ENERGY

Od admin_rudo

Videokonferencia organizovaná partnermi: Ministerstvo Hospodárstva SR, SIEA, Slovenská komora stavebných inžinierov, NARA SK, Ista s.r.o. Bratislava