Multiklastrová pracovná porada Zvolen

Od admin_rudo

Manažment IPEEK sa zúčastnil multikrastovej pracovnej porady za účasti klastrov NEK, IPEEK a REPRIK v partnerskej organizácii NARASK ktorého témami boli: stretnutie stakeholderov v rámci programu DanuP-2-Gas vymieňanie know-how pri vypracovávaní žiadosti o NFP

DabuP-2-Gas – 1. meeting stakeholderov

Od admin_rudo

IPEEK sa zúčastnil prvého meetingu stakeholderov projektu DanuP-2-Gas, ktorý sa konal dňa 27.8.2020 v priestoroch Národnej recyklačnej agentúry NARA-SK. Na meetingu vystúpil podpredseda IPEEK Ivan Kubek a navrhol pre regióny Nitra, Nové Zámky, Komárno a…