Plánovaná revitalizácia bioplynovej stanice v Kamenici nad Cirochou na ktorej sa podieľa IPEEK za účasti súkromného investora.