DabuP-2-Gas – 1. meeting stakeholderov

Od admin_rudo

IPEEK sa zúčastnil prvého meetingu stakeholderov projektu DanuP-2-Gas, ktorý sa konal dňa 27.8.2020 v priestoroch Národnej recyklačnej agentúry NARA-SK. Na meetingu vystúpil podpredseda IPEEK Ivan Kubek a navrhol pre regióny Nitra, Nové Zámky, Komárno a Veľký Krtíš upriamiť pozornosť na využitie a likvidáciu už existujúcich skládok.

IPEEK stakeholderom v Systémových projektoch Balíka obnovy

Od admin_rudo

V rámci výzvy Systémové projekty Balíka obnovy ktorá patrí do projektu EU The Recovery and Resilience Facility bude IPEEK pripomienkovať, kam budú finančné prostriedky nasmerované v rámci vybraných regiónov. Taktiež bude navrhovať oblasti, v ktorých môžu priniesť najväčší úžitok, a budú dopĺňať a znásobovať nevyhnutné úsilie, ktoré sa vynakladá v členských štátoch v rámci troch pilierov, ako…