Pripravujeme workshop Rast ľudských a inovačných kapacít IPEEK 2021

Od admin_rudo

Touto cestou účatníkov a partnerov oboznámime s plánom činnosti IPEEK na roky 2021 – 2022.   Tento workshop bude spolufinancovaný z projektu “Rast ľudských a inovačných kapacít IPEEK 2021” pod kódom 313012AWA2 z prostriedkov poskytnutých Ministerstvom dopravy a výstavby SR v zastúpení Ministerstvom hospodárstva SR v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 podporeného…

Multiklastrová pracovná porada Zvolen

Od admin_rudo

Manažment IPEEK sa zúčastnil multikrastovej pracovnej porady za účasti klastrov NEK, IPEEK a REPRIK v partnerskej organizácii NARASK ktorého témami boli: stretnutie stakeholderov v rámci programu DanuP-2-Gas vymieňanie know-how pri vypracovávaní žiadosti o NFP