29.3.2023 1. medzinárodná klastrová konferencia v Košiciach

Od admin_rudo

29.3.2023 sa podpredseda IPEEK-u Ivan Kubek zúčastnil 1.medzinárodnej klastrovej konferencie v Košiciach. V rámci spoločného Memoranda o spolupráci Energetickej platformy určený zástupca Ing.Tomáš Novotny DBA, MBA odprezentoval činnosti a úspechy klastrových organizácií NEK, IPEEK, REPRIK, TEEK, EEKTTK a využil tak prítomnosť zástupcov SIEA a Ministerstva hospodárstva SR a nakoniec aj priamo p.premiéra SR Eduarda Hegera. V bloku…